Oferta

Soda Stream

Małe butle typu soda

Gazy techniczne, gazy do spawania

Gazy dla gastronomii

Hel i butle do balonów

Czynnik chłodniczy R744

Wypożyczanie butli

Legalizacja, naprawy, malowanie butli

Szybkie dostawy do klienta

Obsługa odbiorców hurtowych

Rozlewnia dwutlenku węgla